Barania Przełęcz (Baranie sedlo) KI-MZ 01 

doszczegółowo<->PetoIvaSpreKlaucoSzatExt
d. Kieżmarskad. DzikaEIII S3+S4 E1+S4S3-3+III
d. Małej Zimnej Wodyd. Pięciu Stawów SpiskichSWS2 E1II S3-S3- E1S3-S4S3II

Do: d. Kieżmarska (d. Dzika)

Do: d. Małej Zimnej Wody (d. Pięciu Stawów Spiskich)